מבזקי אתר מרכז פסג``ה פתח-תקוה www.pisga-pt.org.il he-IL 22/10/2017 20:03:08 22/10/2017 20:03:08 moreshet@moreshet.co.il moreshet@moreshet.co.il קורס ייחודי פיתוח קריירה בהוראה - לכל אדם יש שביל / לוח הודעותhttp://www.pisga-pt.org.il/webPRO/news/luchot1.asp?codeClient=902&CodeSubWeb=0&Modul=9&x=209651&kategory=110016/10/2017 16:09:00כוחו של הצילום החברתי ויחסיו עם המציאות מהרו להרשם! / לוח הודעותhttp://www.pisga-pt.org.il/webPRO/news/luchot1.asp?codeClient=902&CodeSubWeb=0&Modul=9&x=209650&kategory=110016/10/2017 16:08:00תכנית יוקרתית וייחודית לפיתוח מקצועי בשפה ומתמטיקה / לוח הודעותhttp://www.pisga-pt.org.il/webPRO/news/luchot1.asp?codeClient=902&CodeSubWeb=0&Modul=9&x=209495&kategory=100013/09/2017 17:09:00חדשנות בפסג``ה - קורס בחשיבה עיצובית בהוראה / לוח הודעותhttp://www.pisga-pt.org.il/webPRO/news/luchot1.asp?codeClient=902&CodeSubWeb=0&Modul=9&x=209486&kategory=100012/09/2017 11:28:00החל תהליך העלאת הקורסים ל``מנגנון רישום וניהול הקורסים`` - חשוב לעקוב ולהתעדכן / לוח הודעותhttp://www.pisga-pt.org.il/webPRO/news/luchot1.asp?codeClient=902&CodeSubWeb=0&Modul=9&x=209405&kategory=100031/08/2017 09:39:00