מבזקי אתר מרכז פסג``ה פתח-תקוה www.pisga-pt.org.il he-IL 18/08/2017 07:42:35 18/08/2017 07:42:35 moreshet@moreshet.co.il moreshet@moreshet.co.il במהלך חופשת הקיץ הפסגה פתוחה בין השעות 8:00-16:00 / לוח הודעותhttp://www.pisga-pt.org.il/webPRO/news/luchot1.asp?codeClient=902&CodeSubWeb=0&Modul=9&x=209147&kategory=110002/07/2017 12:11:00