מבזקי אתר מרכז פסג``ה פתח-תקוה www.pisga-pt.org.il he-IL 24/05/2017 05:09:01 24/05/2017 05:09:01 moreshet@moreshet.co.il moreshet@moreshet.co.il במהלך חודש יולי יפתחו קורסי קיץ ! קורס מקוון בתקשוב כבר פורסם, קורסי עזרה ראשונה לגננות יפורסמו בקרוב ויש לעקוב / לוח הודעותhttp://www.pisga-pt.org.il/webPRO/news/luchot1.asp?codeClient=902&CodeSubWeb=0&Modul=9&x=208554&kategory=100015/05/2017 13:04:00תהליך הזכאות, לקבלת גמול על השתתפות בקורס / לוח הודעותhttp://www.pisga-pt.org.il/webPRO/news/luchot1.asp?codeClient=902&CodeSubWeb=0&Modul=9&x=208282&kategory=100025/04/2017 12:14:00