מבזקי אתר מרכז פסג``ה פתח-תקוה www.pisga-pt.org.il he-IL 22/02/2017 03:57:07 22/02/2017 03:57:07 moreshet@moreshet.co.il moreshet@moreshet.co.il בחודש מרץ יפתח קורס מקוון ``אסטרטגיות למידה בליווי צילומי ווידאו וסימולציות`` / לוח הודעותhttp://www.pisga-pt.org.il/webPRO/news/luchot1.asp?codeClient=902&CodeSubWeb=0&Modul=9&x=207365&kategory=110013/02/2017 12:59:00